از میکوه تا بربرود  (نوشته صادق  صادقی  از نوادگان صلاتین بزرگ)

 

در مورد طایفه بساک بیشتر بدانیم :(تاریخ 300,200 ساله گذشته بساک)

نخستین دولتی که همزمان با ایلام در ایران پیش از اسلام تشکیل شد، دولت ماد بود. ارتباط این دولت با سرزمین بختیاری نیز زیاد بوده‌است. به‌طوری‌که هرودوت می‌نویسد: “قبایل عضو اتحادیه ماد، شش قبیله بودند که عبارتند از: بوسیان، پارتاکنیان، آستروکاتیان، اریزانتیان، بودیان و مغ‌ها (تاریخ ماد، ص ۱۴۲).” از قبایل یادشده هم‌اینک نام پنج تای آن‌ها در بین طوایف بختیاری با تغییراتی به چشم می‌خورد که عبارتند از: بوسیان= طایفه‌ی بوساک یا بساک چهارلنگ، مغ‌ها= طایفه‌ی موگویی یا مغویی چهارلنگ و جالب‌تر اینکه مورخین سکونتگاه قبیله‌ی ششم را نیز در جنوب اصفهان ذکر کرده‌اند که منطقه‌ی فریدن کنونی و پارتاکنا (پارتیکن) باستانی می‌باشد چرا که درحال حاضر در نزدیکی‌های داران پارکی به‌نام پارک “پارتیکن” احداث گردیده است. بر گرفته از سایت بهرامسری(بنه وار خلیل خان)

بساک یکی از طوایف بزرگ ایل میوند از چهارلنگ بختیاری است.که ممیوند شامل

5 طایفه بساک،عبدولوند ،حاجیوند،(فولادوندوسالاروند) وعیسوندمیشود.براساس گفته ها و شنیده ها از بزرگان ، طایفه بساک به دو تیره تقسیم می شود   1.بزی 2.بساک   

که براساس همین شنیده ها به  تیره بزی به خاطر وجود  سه شخص بزرگ بنام صادق صلاتین  و بهمن گرگین وضرغام بوده است.تیره بزی شامل 13تیره می شود :

1.تشمالون(به معنای بزرگ خاندان)صادقی   2  .کریوند 3.گرگیوند4.شیخمیر5.محمدباقری 6.تودویی7.صوفی.8 کردی..9 سارزن 10 تیره خان 11 علی یتیم 12اتابکی .13 پوری..

تیره بساک شامل ۱۱ تیره می شود:

که۳تیره جلیلوند , 2تیره جمشیدوند، 5تیره ملک محمودی,1تیره علی مرادی، 1تیره الیگرو --۴شهریسوند ,1تیره میرزایی می شوند .این دو تیره  را به طور کلی تحت عنوان بساک می شناسند.

خواستگاه قبلی طایفه بساک در میکوه بختیاری نزدیک تنگ پنج تا خوزستان و ماهرو قسمت های زیادی از بخش ززوماهرو بوده است .در حدود 250 تا 300 سال قبل بعد از درگیری که بین طوایف مختلف بختیاری بوجود می اید .قسمت اعظم طایفه بساک به سمت بربرود کوچ می کند این منطقه قبلا جایگاه گرجی ها و ارامنه بوده است.البته تعدادی از تیره گرگیوند و بهمنی هنوزهم درقسمت ززوماهرودر روستاهای  تاور - کدیور-چال, تنک تیر ،تیرنان؛کونکره,گلی چاس,بنگ,برگ وزیبا در کنار طوایف عیسوند و ابدال وند زندگی می کنند.

از بزرگان این طایفه می توان امیرزاحسن آ منوچهرو آ الهیار صادقی از تشمالون مشکک ،کدخدابندعلی از تیره جمشیدوند, ,کدخداغلامشاه وخیرگردبهمنی وشیرمحمد  از تیره گرگیوند,بهرام خان ضرغام از تیره خان  و حاج غفوراز تیره ملک محمودی ,  و آمحمدوآ داوود صادقی وآ عباسعلی کریوند  می توان نام برد. از بزرگان ایل در حال حاضر از کدخدا محمد مراد جلیلوند ودیگر بزرگانی که افتخار اشنایی با انان را نداشته ام.

 اشنایی روستای مشکک:

تیره توشمال بزی به دو دسته داوود و دسته تراب ( آرمضونی) تقسیم میشوند که هر  دو دارای یک اصل و ریشه اند و هم اکنون نیز بهم وابسته اند ودر همه مسایل و شادی وشیون ها با هم در ارتباط اند و اتحاد و برادری خود را حفظ کرده اند.بنده در مورد کربو و اولاد وتش این خاندان اطلاعات زیادی ندارم بنابر این فعلا به نوشتن در مورد اولاد کله داود بسنده میکنم  . انشالله با همیاری برادران صادقی این مطالب جهت استفاده  عزیزان کامل میشود.لذااز برادران صادقی خودم که اطلاع کامل درمورد نوه و نتیجه این خاندان دارند درخواست میکنم  نسبت به تهیه شجرنامه و همراهی ما در تکمیل ان همیاری کنند تا در ادامه مطلب درج شود

اما در مورد تیره تشمالون صادقی(دسته  کله داوود) بیشتر بدانیم:

تیره تشمال صادقی همواره و همیشه جز بزرگان طایفه بساک بوده و مورد احترام خاصی قرار داشته است.تیره صادقی اولاد صادق صلاتین بودند که از بزرگان بساک بوده اند وبطور کلی به دو دسته تشمالون مشکک  اولاد کله داود  و شمس اباد  اولاد تراب (آرمضونی)تقسیم می شوند .این تیره هم همراه دیگر برادران طایفه بساک از میکوه بختیاری به بربرود امدند و4 روستای این منطقه به نام مشکک,شمس اباد,ایونده,حمین,دم کمرملک و املاک خریداری کردند..فرزندان آ تراب در روستای شمس اباد و چهار چشمه ساکن شدندودر روستای مشکک آ داوود،حاج فرج،امحمد،حاج اسفندیارصادقی، ،امیرزاحسن خان صادقی زندگی می کرده اند که بعد از انها نیز فرزندان   اداوود،افرامرز،امنوچهر،االهیار،انامدار،اجهانبخش و به همراه امحمد نصیرو فرزندان دیگر برادران اداوود در این روستا زندگی کرده اند.دراین روستا درحدود2000 هزارهکتارزمین و چندین هزارهکتار  زمین ومرتع دارد که به صورت مساوی به پنج دانگ به نام دانگ افرامرزی،دانگ امنوچهری،دانگ انامدار،دانگ اجهانبخشی و یک دانگ از این زمینها رابه نام حضرت سیدالشهداء کرده اندکه اجاره هر سال این یک دانگ صرف مراسم دهه محرم در این روستامی شده است.

بزرگان نسل قبل این طایفه(دسته کله داوود صادقی):آسلیمان-آنامدار-

بچه های افرامرز 1.اهاشم2.اسهراب3.ااصغر  

بچه های  حاج محمود-(امحمدنصیر1.اعباسعلی صادقی)

بجه های  حج محمد --آیحیی. ۲-آمحمد قاسم (-آسلیمان)

بچه های امنوچهر1.اغلام صادقی

 و

بچه های  حاج اسفندیار.  آمیرزا حسن صادقی (والی کمره گلپایگان وخمین وخوانسار)۲-الهیار  صادقی (حاجامهدی صادقی)    ۳- آ امیر . ۱ارجبعلی صادقی ۲ حاج نصرت الله)۴- آ نجفقلی

۵- اماشاا.. ۶-اسیف الله و ۶ کله نبی صادقی                                       -البته اینا رو موقتا نوشتم وکامل نیستند نیاز به یاری شما خواننده گرام جهت تکمیل داریم.

این روستا در 20 کیلومتری شهرستان الیگودرزقراردارد و در قسمت شمالی بخش بربرود به مرکزیت شاپور اباد می باشد.البته بعد از اصلاحات ارضی سال 42 اکثرزمینهای این بزرگان به رعیت های انها واگذار شد و فقط در حدود 400 هکتار ان در دست خانوادهای صادقی ماند.اکثر خانوادهای صادقی مانند:امهدی صادقی،انبی صادقی،اماشاا...صادقی،امحمدنصیرصادقی ساکن تهران شدند.امادراین بین ازخاندان آفرامرزوامنوچهر و اماشالله وامیرصادقی و اپالانی وکله نبی وآ علی صادقی و ابولحسن صادقی و اسیف الله و ..هنوز هم در این روستا دارای زمینهای کشاورزی اند و خاک خود را حفظ کرده اند.بقیه زمینهای این روستا توسط پیشه وران  که تحت فامیل هداوند،قلی زاده،کوشاری،عیسوند بوده اند کشت میشوندوهنوز هم انجا سکونت دارند که به اشتباه به این طایفه (تشمالون)نسبت داده میشوند.

ضمنا دوستان عزیز هدف از نوشتن مطالب بالا فقط شناخت تاریخچه روستای مشکک بوده و به هیچ وجه قصد اساعه ادب به محضر هیچ یک از دوستان  یا برتری قومی قبیله ای تیره به تیره ای نیست و مطمئنا در مطالب بالا کاستی های وجود دارد که دست یاری شما را میطلبد

نوشته:صادق صادقی نوه مرحوم آاصغرصادقی

فایل شجرنامه  در ادامه مطلب امده است --

شجره نامه اولاد کله داوود

 

 


برچسب‌ها: خاندان صادقی بزرگان بزی از طایفه بساک
ادامه مطلبلينك ثابت نوشته شده در جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 18:51 توسط ::صادقی صادق::